News | July 24, 2019

Precena As Prakerja Partner

Kerjasama Precena dengan Prakerja

News | July 24, 2019

Precena As Prakerja Partner

Kerjasama Precena dengan Prakerja

News | October 24, 2019

Problem Solving - Gamification

-

News | October 24, 2019

Problem Solving - Gamification

-

News | May 08, 2020

Tes EN

short en

News | May 08, 2020

Tes EN

short en

News | May 18, 2020

Train the Trainer

Train the Trainer

News | May 18, 2020

Train the Trainer

Train the Trainer

News | May 26, 2020

Pra Kerja - Logical Thinking

-

News | May 26, 2020

Pra Kerja - Logical Thinking

-

Update | March 11, 2021

dsadsa

dsadsadsa

Update | March 11, 2021

dsadsa

dsadsadsa

Info | October 24, 2019

Pra Kerja - Problem Solving

-

Info | October 24, 2019

Pra Kerja - Problem Solving

-